คำถามที่พบบ่อยขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อ

คำตอบ :
1.เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับโบรกเกอร์
โดยสามารถเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ TFEX ปัจจุบันหรือ โบรกเกอร์ผู้ค้ายางรายใหม่ โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.tfex.co.th/th/member/list.html

2.วางเงินประกันก่อนการซื้อขาย
ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญา

3.ส่งคำสั่ง ซื้อ (Long) หรือขาย (Short)
โดยสามารถทำได้ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอร์ TFEX หรือสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์ Smartphone หรือ Tablet

RSS3 Futures ดีอย่างไร?

คำตอบ :
1.โอกาศในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา
ราคายางพาราซึ่งเป็นสินค้าที่นำมาอ้างอิงราคา RSS3 Futures นั้น ราคามีการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา หรือที่เราเรียกว่ามีความผันผวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีความผันผวนหรืออัตราการขึ้น-ลงของราคา RSS3 ที่ผ่านมานั้น มีมากกว่าอัตรความผันผวนของ SET50 Index ถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นโอกาศสำหรับนักลงทุน เพราะมีจังหวะให้เข้าไปทำกำไรในทุกๆ ช่วงที่ราคามีการปรับตัวขึ้น-ลง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้น

2.เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา ท่านสามารถเข้ามาล็อคราคาที่ต้องการจะซื้อจะขายใน Futures ตามที่ท่านเห็นว่าแนวโน้มของราคาจะเป็นไปในทิศทางใด จากนั้นท่านสามารถนำผลกำไรหรือขาดทุนที่ได้จาก Futures ไปชดเชยกับในตลาดจริงได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ราคาล่วงหน้าจัดสรรต้นทุนการผลิตและวางแผนจัดการธุรกิจต่อไปได้

3.ใช้เงินลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับขนาดสัญญา
ในการซื้อขาย RSS3 Futures นอกจากผู้ที่เข้ามาซื้อขายจะสามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงราคาขาขึ้นและขาลงแล้ว ยังเริ่มต้นใช้เงินลงทุนน้อย โดยวางเงินหลักประกันประมาณ 10% ของมูลค่าสัญญาจริงก่อนเริ่มซื้อขาย

4.ไม่ต้องมีสินค้าจริงก็สามารถซื้อขายได้คล่องตัว
ใน TFEX ผู้ที่เข้ามาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าไม่จำเป็นที่จะต้องมีสินค้าจริง ไม่จำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราก็สามารถเข้ามาใช้ตลาดและหาโอกาสในการทำกำไรจากสินค้า RSS3 Futures ได้โดยเมื่อท่านถือครองสัญญาจนกระทั่งถึงกำหนดส่งมอบ ท่านสามารถที่จะชำระราคา (Cash Settlement) แทนการส่งมอบสินค้าจริงได้

5.ส่งมอบ-รับมอบของได้จริง หากต้องการ
หากผู้ซื้อผู้ขายมีความประสงค์อยากจะส่งมอบ-รับมอบสินค้า RSS3 จริง ผู้ซื้อผู้ขายสามารถแจ้งความประสงค์กับโบรกเกอร์ที่ใช้บริการได้ โดยมาตรฐานของสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในลักษณะของสัญญา

ปัจจัยในการกำหนดราคายางพาราคืออะไร?

คำตอบ :
ด้านอุปสงค์
ภาวะเศรษฐกิจโลก
ภาวะเศรษฐกิจดี ความต้องการใช้ยางเพื่อผลิตสินค้าจะเพิ่มขึ้น
ราคาน้ำมัน
ที่ผ่านมาราคาน้ำมันและยางจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ราคายางสังเคราะห์
ถ้าราคายางสังเคราะห์แพง ผู้ผลิตจะหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ยางพาราเป็นสินค้าส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลหลัก เช่น USD, JPY, EUR จะทำให้ราคายางสูงขึ้น

ด้านอุปทาน
หากปริมาณสินค้าล้นตลาดก็จะทำให้ราคายางลดลงโดยอาจเกิดจากปัจจัย ดังต่อไปนี้
พื้นที่เพาะปลูก
อายุการกรีดยาง
สภาพภูมิอากาศ
จำนวนผลผลิต
นโยบายของภาครัฐ นโยบายสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ฤดูการผลิต
ผลผลิตของประเทศผู้นำเข้า
ปริมาณวัตถุดิบในสต็อกของประเทศผู้ผลิตยาง

Gold Futures คือ อะไร?

คำตอบ :
Gold Futures คือ สัญญาซื้อขายราคาทองคำล่วงหน้า เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ เป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับลงทุนได้ ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้น และราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่นที่สามารถขายก่อนซื้อได้ หรือซื้อก่อนขายได้ และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อทองแท่งจริง
Gold Futures จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ทำไมราคาทองในตลาดโลกในแต่ละวัน จึงไม่เท่ากับราคา Gold Futures ใน TFEX?

คำตอบ :
ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สที่ซื้อขายกันในแต่ละวันเป็นราคาที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ว่า ราคาทองคำ ณ วันหมดอายุของ สัญญาจะเป็นเท่าไร ซึ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ราคาทองคำในตลาดโลกในขณะนั้น เช่น หากปัจจุบันเป็นวันที่ 1 เมษายน 2554 ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สที่หมดอายุเดือนเมษายนอยู่ที่ 18,900 บาทต่อสัญญา โดยผู้ที่ซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สที่ราคานี้ คือผู้ที่คาดการณ์ว่าราคาทองคำ ณ วันที่ 28 เมษายน 2554 (ซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย) จะสูงกว่า 18,900 บาท ในขณะที่ผู้ขายดกลด์ฟิวเจอร์ส จะคาดการณ์ว่าราคาทองคำ ณ วันที่ 28 เมษายน จะต่ำกว่าราคา 18,900 บาท อย่างไรก็ตามราคาทองคำในตลาดโลก อาจจะอยู่ที่ 18,500 บาท ก็ได้ เนื่องจากเป็นราคาที่เกิดจากการซื้อขายที่มีการส่งมอบทันที ไม่ใช่ราคาที่เกิดจากการคาดการณ์ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สและราคาทองคำในตลาดโลกจะเป็นราคาเดียวกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดอายุลง (ในที่นี้ ก็คือ ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายซึ่งคำนวณมาจากราคา London Gold A.M. Fixing) ดังนั้น เมื่อสัญญาใกล้ครบกำหนดอายุ ราคาโกลด์ฟิวเจอร์สและราคาทองคำในตลาดโลกจะเคลื่อนไหวเข้าหากัน

หากลูกค้าต้องการซื้อขาย Gold Futures จะชำระราคาอย่างไร?

คำตอบ :
ท่านไม่ต้องจ่ายชำระค่าซื้อขายเต็มจำนวนเหมือนซื้อทองคำแท่ง เพียงท่านนำเงินมาวางหลักประกัน (Margin) บางส่วนไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ก่อนที่จะเริ่มซื้อขาย Gold Futures และในทุกๆ สิ้นวันทำการ ระบบจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนจากการซื้อขายของท่าน (หรือเรียกว่า Mark to Market) และอาจทำการเรียกเงินประกันเพิ่ม หากมีผลขาดทุนจนต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทก็จะแจ้งให้ท่านนำเงินมาวางหลักประกันเพิ่มจนกลับขึ้นไปที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหาก ณ สิ้นวัน ลูกค้ากำไร ระบบก็จะทำการฝากเงินกำไรดังกล่าวเข้าพอร์ตลงทุนของท่าน

ราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้ายของ Gold Futures มาจากที่ใด?

คำตอบ :
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ตลาดอนุพันธ์จะคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย ตามสูตร ดังนี้
London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)
ทั้งนี้ ราคา London Gold AM Fixing สามารถตรวจสอบได้จาก
London Bullion Market Association