ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ นี้ได้จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ ไม่ได้รับประกันความถูกต้องในการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงเพื่อการซื้อขายฯ และไม่ได้รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี ข้อมูลอื่นที่นำมาใช้อ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งโดยกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ มิได้เป็นเจ้าของสิทธิในข้อมูลที่นำมาอ้างอิงนั้นแต่อย่างใด และกฎระเบียบที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อความ เหมาะสมในการซื้อขายของกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์
up down