เว็บไซต์ทองคำที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ด้านทองคำ

สมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทย http://www.goldtraders.or.th
World Gold Council http://www.gold.org
 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน ตลาดทุน

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   http://www.sec.or.th
TFEX : บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.tfex.co.th
สมาคมค้าตราสารหนี้ http://www.thaibma.or.th
 
ต่างประเทศ
Federal Open Market Committee (FOMC) http://www.federalreserve.gov
London Bullion Market Association http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm
The London Gold Market Fixing Ltd http://www.goldfixing.com/home.htm
CME Group http://www.cmegroup.com
 

เว็บไซต์ข้อมูลการลงทุน

ในประเทศ
Settrade.com http://www.settrade.com/
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) http://www.tsi-thailand.org/
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น http://www.thunhoon.com/
 
ต่างประเทศ
Bloomberg (ข่าว) http://www.bloomberg.com
Reuter (ข่าว) http://www.reuter.com
KITCO (ข่าว) http://www.kitco.com
Economic Calendar http://www.ibtimes.com/forex/tools-charts/economic_calendar.htm
SPDR Gold Shares http://www.spdrgoldshares.com
24 Hour Gold http://www.24hgold.com
The Bullion Desk http://www.thebulliondesk.com
up down