Page:   of  
 • ทองคำแท่ง

  บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่ง โดยอาศัยพื้นฐานของประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านการซื้อขายทองคำแท่ง ประกอบกับความใส่ใจในการพัฒนา การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยสินค้าและบริการซื้อขายทองคำแท่ง ตามราคาตลาดโลก (Real time) ผ่านทาง บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด มี 2 ประเภทดังนี้

  ทองคำแท่ง 99.99%

  ทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อแท่ง ทั้งจากผู้ผลิตชั้นนำในประเทศ และจากหลากหลายผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association)โดยรับซื้อและขาย ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 กิโลกรัม

  ทองคำแท่ง 96.5%

  ทองคำแท่งมาตรฐาน 96.5% เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศไทย น้ำหนักแท่งละ 5 บาท, 10 บาท โดยรับซื้อและขาย ขั้นต่ำตั้งแต่แท่งละ 5 บาท

 • ขั้นตอนการซื้อขายด้วยระบบ Classic Online

  1. เปิดบัญชีซื้อขาย
  โดยใช้เอกสารประกอบ คือ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

  2. ก่อนส่งคำสั่ง ผู้ลงทุนต้องวางหลักประกันขั้นต้น ประมาณ 5% ของมูลค่าการลงทุน

  3. ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ผ่านช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย ดังนี้
  - ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน ตามวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์) และเวลาทำการ ช่วงเวลา 9.30 น. - 24.00 น. โทรศัพท์: 02 225 7770
  - ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบ Online Internet (Classic Online)

  4. ชำระเงิน/ส่งมอบทองคำ
  ลูกค้าจะต้องชำระเงินภายใน 3 วัน (T+2) โดยลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้
  1. โอนเงินผ่านธนาคาร
  2. แจ้งตัด ATS
  3. ชำระเป็นเงินสด ณ ที่ทำการของบริษัท
  4. บัตร Debit Card (ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบริการ)

  5. การฝาก/ถอนทองคำ
  - ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการฝากทองคำแท่งกับบริษัทฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  - ในกรณีลูกค้าต้องการถอนทองคำแท่ง หากแจ้งความประสงค์ก่อนเวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป หากแจ้งหลังจาก 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันทำการ T+2