บริการซื้อขายทองคำแท่ง

ข้อควรรู้ก่อนการซื้อขายทองคำแท่ง

รู้จักกับ Classic Gold

บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของ กลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์ (CLASSIC GOLD GROUP) ซึ่งประกอบด้วย

 

 1. บริษัท ห้างทองเจียบเซ่งเฮง จำกัด
 2. บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด
 3. บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

 

โดย บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการซื้อ/ขายทองคำแท่ง แก่ร้านค้าทองคำ ,ธุรกิจจิวเวลรี่ และรวมไปถึงนักลงทุนทั่วไป โดยการเสนอราคาซื้อ/ขายแบบ Real Time ผ่านระบบซื้อ/ขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุน

 

Classic Gold Classic Value

1. มาตรฐานการซื้อ/ขาย
บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการซื้อ/ขายทองคำแท่งผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของราคา และข้อมูลในการซื้อ/ขาย มีการเคลื่อนไหวของราคาที่อ้างอิงจากตลาดโลกแบบ real time เพิ่มโอกาสให้แก่นักลงทุนในการทำกำไร

 

2. มาตรฐานสินค้า
บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด จัดจำหน่ายทองคำแท่ง 99.99% ตามมาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association) และทองคำแท่ง 96.5% ตามมาตรฐานในประเทศโดยสมาคมค้าทองคำ และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

3. มาตรฐานการบริการ
บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ยึดมั่นการให้บริการโดยอาศัยหลักการ SMART Services คือ

S = Service Mindการให้บริการเป็นเลิศ
M = Managementการบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
A = Accountabilityการยึดมั่นในความรับผิดชอบ
R = Relationshipการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
T = Transparencyความถูกต้องโปร่งใส

 

สินค้า

1. ทองคำแท่ง 99.99%
ทองคำแท่ง 99.99% จากผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งในประเทศ และอีกหลากหลายจากทั่วโลก ตามมาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association) เริ่มซื้อขายขั้นต่ำได้ตั้งแต่น้ำหนัก 1 กิโลกรัมเป็นต้นไป

 

2. ทองคำแท่ง 96.5%
ทองคำแท่ง 96.5% ตามมาตรฐานสมาคมค้าทองคำ และมาตรฐานสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 5 BG, 10 BG และ 50 BG

 

ช่องทางการซื้อขาย

Classic Online คือ บริการซื้อ/ขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% และ 99.99 % โดยราคาซื้อและราคาขายอ้างอิงแบบ Real Time ผ่านระบบการซื้อ/ขายบนอินเตอร์เน็ต โดยนักลงทุนสามารถเลือกทำรายการซื้อและรายการขายได้หลายช่องทาง ดังนี้

 

1. ซื้อ/ขายด้วยตนเอง

 • ผ่านระบบการซื้อ/ขาย จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Note Book
 • ผ่านทาง Application บน IPhone และ IPad เพื่อเป็นอีกช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

 

2. ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุน

 • เจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความชำนาญการ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ตลาด และลูกค้าสามารถสอบถามข่าวสารที่มีผลต่อราคาทองคำ รวมถึงแนวโน้มราคาทองคำ ได้ตลอดช่วงเวลาในการซื้อ/ขาย ผ่านโทรศัพท์ 02-618-0888

 

ด้วยระบบการซื้อ/ขายที่บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการซื้อ/ขายทองคำแท่งโดยเฉพาะ นักลงทุนสามารถกำหนดราคาซื้อ/ขายล่วงหน้าและติดตามสถานะของพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตนเองตลอดช่วงเวลาในการซื้อ/ขาย

 

การเปิดบัญชีซื้อขาย

1. ลูกค้าสามารถสมัครขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่

บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด
เลขที่ 256 ซอยทิพย์วารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 02 225 7770
ได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น.
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ห้องเลขที่ 11-12
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 618 0808
ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น.

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์
ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ที่นี่ และส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร มาที่ บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

 

3. ลูกค้าสามารถเปิดใช้บริการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้(ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน)

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย

 

4. หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 4. สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง(ภพ.20) หรือ สำเนาการชำระภาษี (สำหรับร้านทองและนิติบุคคล)
(กรุณาลงนามรับรองสำเนาบนเอกสารทุกฉบับ)

 

การวางเงินประกัน

เมื่อเปิดบัญชีซื้อ/ขายกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก่อนทำการซื้อ/ขายผู้ลงทุนต้อง วางหลักประกันเป็นเงินสด 5% ของมูลค่าการลงทุน ซึ่งกำหนดขั้นต่ำ 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาท)

 

ตัวอย่างเช่น มูลค่าการลงทุน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท) วางหลักประกัน 50,000.- (ห้าหมื่นบาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ดังต่อไปนี้

 

ชื่อบัญชี: บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด    ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
 กรุงเทพ**พาหุรัด104-0-54784-4
 กรุงไทยสี่แยกพระยาศรี045-0-07201-0
 กสิกรไทย**วังบูรพา044-2-73744-4
 ไทยพาณิชย์**ตรีเพชร006-2-79485-7
 ธนชาตพาหุรัด123-6-00230-5
 TISCOThe Old Siam0125-212-000008-2
**ธนาคารที่สามารถใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ได้

 

ทั้งนี้หลังจากลูกค้าโอนหลักประกันเข้ามาแล้ว ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งเจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทุกครั้งเพื่อปรับสถานะหลักประกันในบัญชีโดยแฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่ 02-225-7739

 

เริ่มต้นการซื้อ/ขาย

1. ซื้อขายด้วยตนเอง
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีและวางหลักประกัน วันทำการถัดไป (T+1) ผู้ลงทุนจะได้รับ เลขที่บัญชี(Username) ,รหัสผ่าน (Password),และรหัสการซื้อ/ขาย(Pin) เพื่อทำรายการซื้อ/ขายด้วยตัวเองผ่านระบบ Classic Online โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายหรือตั้งราคาที่ต้องการด้วยตนเอง (ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยจะเริ่มเปิดทำการ วันจันทร์ เวลา 8.00 น. – วันศุกร์ เวลา 02.00 น.

 

2. ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ปรึกษาการทุน
ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านเจ้าหน้าที่ปรึกษาการลงทุน โดยแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 1. เลขที่บัญชี (Username)
 2. ชื่อ-นามสกุล
 3. ประเภทสินค้า
 4. ประเภทคำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย
 5. จำนวน (น้ำหนัก)
 6. ราคาที่ต้องการ

 

การชำระค่าสินค้า (กรณีซื้อทอง)

ผู้ลงทุนต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อ (T+2)

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ATM , Internet Banking, Pay-in)

 

ชื่อบัญชี: บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด    ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
 กรุงเทพพาหุรัด104-0-54784-4
 กรุงไทยสี่แยกพระยาศรี045-0-07201-0
 กสิกรไทยวังบูรพา044-2-73744-4
 ไทยพาณิชย์ตรีเพชร006-2-79485-7
 ธนชาตพาหุรัด123-6-00230-5
 TISCOThe Old Siam0125-212-000008-2
 ทหารไทยตรีเพชร092-2-14419-1

 

2. แจ้งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)
บริษัทฯ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม วันละ 2 รอบ คือ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. ผ่านระบบการหักบัญชี ตามมาตรฐานของธนาคาร โดยสามารถทำรายการผ่านธนาคาร ดังนี้

 

ชื่อบัญชี: บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด    ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
 กรุงเทพพาหุรัด104-0-54784-4
 กสิกรไทยวังบูรพา044-2-73744-4
 ไทยพาณิชย์ ตรีเพชร 006-2-79485-7
 กรุงไทย สี่แยกพระยาศรี 045-0-07201-0

 

การรับสินค้า

ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการรับสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อที่ผู้ลงทุนจะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

 

ในการติดต่อรับสินค้าต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ได้มารับด้วยตนเอง)
 3. ใบนัดรับสินค้า

 

หมายเหตุ: หากผู้ลงทุนไม่ได้แจ้งการรับสินค้า เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว สินค้าฝากอยู่ในพอร์ตการลงทุน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝาก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถแจ้งขอรับใบฝากทองคำแทนการรับสินค้าจริงได้

 

การชำระค่าสินค้า (กรณีขายทอง)

ผู้ลงทุนต้องส่งมอบสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขาย (T+2)

 

1. กรณีลูกค้าไม่มีทองฝาก
ผู้ลงทุนต้องนำทองคำแท่งมาส่งมอบให้กับบริษัทภายใน 2 วันทำการ หลังจากทำรายการขาย (T+2) โดยบริษัทจะโอนค่าสินค้าให้ผู้ลงทุนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีซื้อ/ขาย ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ (T+2)

 

2. กรณีลูกค้ามีทองฝาก
บริษัทฯจะส่งมอบสินค้าในพอร์ตการลงทุน และโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ลงทุนภายใน 2 วันทำการ (T+2)

 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถรับ และ ส่งมอบ สินค้าในวันและเวลาทำการ คือ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 17.00 น.

 

หลักการเคลียร์พอร์ต

เมื่อผู้ลงทุนชำระค่าสินค้าหรือส่งมอบสินค้าแล้ว การเคลียร์พอร์ตจะมีขั้นตอนดังนี้

 

1. กรณีโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า
หากผู้ลงทุนโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าก่อนเวลา 15.30 น . บริษัทจะดำเนินการเคลียร์พอร์ตภายในวันทำการเดียวกัน แต่หากโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหลังจากเวลา 15.30 น. บริษัทจะดำเนินการเคลียร์พอร์ตในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 12.00 น.

 

2. กรณีส่งมอบสินค้า

 • หากผู้ลงทุนมีทองคำฝากไว้ในพอร์ตการลงทุน บริษัทฯจะเคลียร์พอร์ตภายในวันที่ครบกำหนดส่งมอบ
 • หากผู้ลงทุนไม่มีทองคำฝากไว้ในพอร์ตการลงทุน จะต้องนำสินค้ามาส่งมอบ ภายในวันที่ครบกำหนดส่งมอบก่อนเวลา 15.30 น. จึงจะได้รับการเคลียร์พอร์ตในวันทำการ หากหลังเวลาดังกล่าวจะได้รับการเคลียร์พอร์ตในวันถัดไป